011 334 9395 | 063 8425 465

Metar na kvadrat

Dr Dragoslava Popovića 1, Beograd

Telefon: +381 11 334 93 95, +381 11 334 9396, +381 65 334 9395

 

e-mail:

Agent prodaje

Dejan Tomović
Dejan
Tomović
Telefon
+381 65 213 5740

Agent prodaje

Bojana Simonović
Bojana
Simonović
Telefon
+381 63 842 5465

Agent prodaje

Nadica Grozdanović
Nadica
Grozdanović
Telefon
+381 64 122 5325

Agent prodaje

Mirjana Nedeljković
Mirjana
Nedeljković
Telefon
+381 60 4133 713

Agent prodaje

Snežana Jovanović
Snežana
Jovanović
Telefon
+381 63 289 477

Agent prodaje

Nenad Radić
Nenad
Radić
Telefon
+381 63 283 430